Học vẽ Sơn mài truyền thống Việt Nam

Khoá học Vẽ sơn mài truyền thống Việt Nam

Mục Tiêu của Khoá Học:

Giới thiệu về nghệ thuật vẽ sơn mài và các kỹ thuật cơ bản.

Hướng dẫn học viên vẽ thành thạo tranh chân dung hoặc tĩnh vật.

Phát triển kỹ năng vẽ phong cảnh sơn mài và hiểu biết về cách sắp đặt không gian trong tranh.

Một số bức tranh sơn mài nổi bật của Hội họa Việt Nam

Nội Dung Chi Tiết Khóa Vẽ sơn mài truyền thống Việt Nam :

Buổi 1: Giới Thiệu Về Sơn Mài và Vật Liệu Cần Thiết

Tổng quan về nghệ thuật vẽ sơn mài.

Giới thiệu vật liệu cần thiết: giấy, sơn mài, vàng, bạc, sơn then, sơn cánh gián, chổi vẽ, và các dụng cụ khác.

Buổi 2: Các Kỹ Thuật Cơ Bản trong Vẽ Sơn Mài/ Vẽ Tranh Chân Dung hoặc Tĩnh Vật

Hướng dẫn cách chuẩn bị bề mặt vẽ và pha sơn mài.

Thực hành các kỹ thuật cơ bản: tô nền, vẽ đường viền, phủ bạc, trứng.

Buổi 3-4: 

Mài tranh lần 1. Phủ sơn và bạc lần 2.

Buổi 5-6: 

Hướng dẫn cách lựa chọn đề tài và cách sắp đặt.

Hướng dẫn kỹ thuật vẽ các chi tiết: mắt, mũi, miệng, và các chi tiết khác trong tranh chân dung hoặc tĩnh vật.

Mài tranh. 

Tìm hình, đậm nhạt tranh phong cảnh.

Buổi 7-8: Vẽ Tranh Phong Cảnh

Hướng dẫn cách chọn góc chụp và cách sắp đặt không gian trong tranh.

Thực hành các kỹ thuật vẽ phong cảnh: núi, nước, cây cỏ, và các yếu tố tự nhiên khác. 

Vẽ sơn mài truyền thống Việt Nam

Mài tranh.

Buổi 9-10: Hoàn Thiện và Tinh Chỉnh

Hướng dẫn cách tinh chỉnh và hoàn thiện tranh. Mài tranh.

Phản biện và góp ý để cải thiện kết quả cuối cùng.

Tổ chức triển lãm hoặc buổi trình diễn các tác phẩm hoàn thành.

Tổng Kết:

Khoá học vẽ sơn mài 10 buổi này không chỉ giúp học viên nắm vững cơ bản về nghệ thuật vẽ sơn mài truyền thống mà còn khuyến khích sự sáng tạo và tư duy thẩm mỹ của họ thông qua việc thực hành và phát triển tác phẩm cá nhân.

Vẽ sơn mài truyền thống Việt Nam

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC NGAY!